Предстоящ обект: „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД” ЕООД ще строи стадион и спортни площадки в Северна България

Изпълнение на СМР по „Изграждане на стадион, спортна площадка за минифутбол и баскетбол, УПИ VII, кв. 91 по плана с. Деков, община Белене“ и „Изграждане на спортно игрище за плажен волейбол, УПИ I, кв. 106а по плана на гр. Белене, община Белене“.

Белене се намира в Област Плевен – на 60 км в североизточна посока от областния център Плевен и в близост до град Свищов – 26 км. Другите близки градове са Никопол – 37 км на запад от Белене и Левски на юг – 46 км.

Община Белене се намира в северната централна част на Дунавската равнина, на северната държавна граница на република България с република Румъния, от километър 582 до километър 567 на десния бряг на река Дунав в плодородната Свищовско-Беленска низина (с площ 160 000 дка). Територията на общината е 285 046 дка (285 км²), от които 12 110 дка са фонд „населени места“. За площта си е една от малките общини в България. Състои се от шест населени места – общинският център град Белене (8174 жители) и пет села (кметства) – Деко̀в (466 жители), Татари (313 жители), Петокладенци (396 жители), Кулина вода (186 жители) и Бяла вода (330 жители). Броят жители в Общината възлиза на 9865 души

Write a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *