Завършен обект || Реконструкция на тротоарни настилки в гр. Благоевград