Предстоящ обект:

Реконструкция на ВИК мрежа на Васил Априлов

Започва подготовката за подновяване на  водопровод и канализация на ул „Васил Априлов“.