Завършен обект  ||  Рехабилитация и основен ремонт на пътища в Столична община