Николай Динков – Управител и собственик на Вип Трейд Енд Билд
Георги Ставрев, Технически ръководител, Красимир Стоянов, Технически ръководител, Мариета Воденичарова – Технически сътрудник