Настоящ обект || Изграждане на нов модерен парк!

 

 

Настоящ обект || Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод в участъка от ОТ47 до ОТ49 и от ОТ51 до ОТ52 и основен ремонт на улица „Първи май“ в гр. Белене, Община Белене.

 

 

„ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД” ЕООД продължава работата по обектите в Западна България!!!

 

Настоящ обект || Реконструкция и асфалтиране на ул. „Шипка“, с. Микрево

 

 

Завършен обект || Изграждане на пътна настилка, цялостно асфалтиране, тротоари и велоалеи в Столична община!

 

 

Настоящ обект || Обновяване и облагородяване на парк в с. Микрево, Община Струмяни

 

 

Настоящ обект || Изграждане на пътна настилка на ул. „Шипка“ с. Микрево, Община Струмяни

 

 

Настоящ обект || Изграждане на пътна настилка на ул. „Василево“ с. Микрево, Община Струмяни

 

 

Настоящ обект || Изграждане на пътна настилка на ул. „Спартак“ с. Микрево, Община Струмяни

 

 

Завършен обект || Изграждане на пътна настилка на ул. „Света Богородица“ с. Микрево, Община Струмяни

 

 

Завършен обект || Обект в София област. Реконструкция и асфалтиране на път

 

 

Настоящ обект || Първи пласт асфалт, предстои втори пласт. Реконструкция и асфалтиране в с. Микрево

 

 

Завършен обект || Реконструкция и асфалтиране на улица в с. Илинденци

 

 

Настоящ обект || „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод в участъка от о.т. 47 до о.т.49 и от о.т.51 до о.т. 52 по ул. „Първи май“ в гр. Белене, община Белене.

 

 

Настоящ обект || Изграждане на тротоарна настилка на ул. „Феникс“ от о.т. 94 до о.т. 165 в с. Микрево, Община Струмяни

 

 

Настоящ обект || Текущ ремонт на тротоари на ул. Св. Константин и Елена“ в с. Струмяни от о.т. 1 до о.т. 77

 

 

Настоящ обект || Първи пласт асфалт, предстои втори пласт. „Изграждане на пътна настилка на ул.“Васил Левски“ от ОТ 171 до ОТ 293, с. Микрево“

 

 

Предстоящ обект || Текущ ремонт на улици ул. „Асен Йорданов“ и ул. „Добри Чинтулов“, гр. Божурище“

 

 

Завършен обект || „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД” ЕООД завърши ремонта на пътната настилка и цялостното асфалтиране на улиците в с. Горна Крушица, община Струмяни

 

 

Предстоящ обект || „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД” ЕООД ще изгради троторна настилка на ул. „Св. Св. Константин и Елена“ в Струмяни

 

 

Предстоящ обект Струмяни || Изграждане на пътна настилка на ул. „Васил Левски“ с. Микрево общ. Струмяни

 

 

Предстоящ обект Струмяни || Основен ремонт на пътна настилка на улици в строителните граници на с. Горна Крушица, община Струмяни, област Благоевград.