Content Image

Content Image

Инфраструктурно строителство

Компанията предлага услуги, касаещи проучването, оценката и реконструкцията на пътища и мостови съоръжения.

Вип Трейд Енд Билд ЕООД предлага  всички етапи на строителството.