Приключен обект || Изграждане на подпорна стена на ул. Петър Берон в Община Струмяни