„Изграждане на тротоари на улици: ул.„Долна Белица“, ул.„ Цар Иван Шишман“ – с. Струмяни; улици „Васил Левски“; ул.„Иван Вазов“ – с. Микрево; ул. „Васил Левски“ – с. Илинденци“.