Предстоящ обект Струмяни ||| Основен ремонт на пътна настилка на улици в строителните граници на с. Горна Крушица, община Струмяни, област Благоевград