Предстоящ обект || Присъединяване на стар водопровод към новоизградена водопроводна мрежа на територията на община Струмяни

Присъединяване на стар водопровод към новоизградена водопроводна мрежа