Завършен обект || Ремонт на каналицазия за отвеждане на отпадъчни води в СК „Пирин“ – гр. Благоевград