Завършен обект || Текущ ремонт на пътна настилка – четвърти клас на път N2240 – отсечка от село Добри Лаки до отбивка село Клепало